1_700_200 2-700 3_780_200 _MG_1202

МЕНИДЖЪРСКА АКАДЕМИЯ, МОДУЛ 5

MA module5

На 16-17 юни 2017 в Казанлък се проведе петият модул на втората група от Мениджърската академия на тема "Лидерство и организация".

Среща на Дивизия Опаковки, Пловдив 2017

Packaging meeting Plovdiv

В периода 31.05. – 02.06.2017 г.  в Пловдив се проведе среща на Дивизия Опаковки.

Участници бяха Изпълнителните директори на дивизия Опаковки, Изпълнителните директори на всички заводи от дивизията, както и други представители от ръководно ниво.

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Info

Уважаеми акционери,
на 20 март 2017 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Дунапак-Родина”АД, гр.Пловдив.На него бе взето решение за изплащане дивиденти на акционерите за 2016 година.
Изплащането на дивидентите за 2016 г. ще започне от 20.04.2017 г. всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. в касата на дружеството на адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. „Марица” № 97 по реда, както следва:
1. При явяване на титуляра, притежаващ акциите – срещу представяне на лична карта и оригинал на Временно удостоверение за притежаваните акции от „Дунапак-Родина”АД.
2. При явяване на упълномощено лице – срещу представяне на лична карта, оригинал на Временно удостоверение за притежаваните акции от „Дунапак-Родина”АД, нотариално заверено пълномощно от собственика на акциите за представляване на друго лице правото да получи дивидента.
3. При наследници на починал акционер – акционерите-съсобственици на акции, придобити от своя наследодател, следва най-напред да получат новите си Временни удостоверения за притежаваните от тях акции от капитала на „Дунапак-Родина”АД.
За тази цел: Всеки акционер-съсобственик е необходимо лично или чрез упълномощен представител, притежаващ нотариално заверено пълномощно, да посети седалището на дружеството на бул. „Марица” № 97, гр. Пловдив от 8,30 ч. до 12,00 ч.
За да бъде извършена подмяната, следва да се представят:
1. Лична карта или нотариално заверено пълномощно/оригинал/ и лична карта на упълномощеното лице.

2. Удостоверение за наследници /оригинал/.

3. Оригиналът на Временното удостоверение от „Дунапак-Родина”АД за притежаваните акции на починалия акционер.

За допълнителна информация се обръщайте на телефон : 032/904 608, 904 528.

gal02 gal03 gal04 gal05 gal06 gal08 gal07 gal09 gal10 gal11 gal12 gal13 gal14 gal_15 gal16 gal17 gal18 gal01

Headquarter Dunapack Packaging, Wiener Neudorf

Dunapack Dentaş, Adana

Dunapack Dentaş, Çorlu

Dunapack Dentaş, Denizli

Dunapack Magyarország, Dunaújváros

Dunapack Mosonpack, Mosonmagyaróvár

Dunapack Eurobox, Ujazd

Dunapack Ukraina, Tsyurupinsk

Dunapack Ukraina, Hodorov

Dunapack Mosburger, Wien

Dunapack Magyarország, Budapest

Dunapack Mosburger, Strasswalchen

Dunapack Valoviti, Zabok

Dunapack Rodina, Plovdiv

Dunapack Rambox, Sfântu Gheorghe

Dunapack Magyarország, Nyíregyháza

Dunapack Spremberg, Spremberg

Dunapack Logipack, Budapest